КОВИД-19 халдварын үеийн элэгний дутагдлын тусламж, үйлчилгээний онцлог

2021-05-18

КОВИД-19 халдварын үеийн элэгний дутагдлын тусламж, үйлчилгээний онцлог

Титмийн цочмог хам шинж ба КОВИД-19 цар тахал

2021-05-18

Титмийн цочмог хам шинж ба КОВИД-19 цар тахал

КОВИД-19 үеийн зүрхний дутагдлын менежмент

2021-05-18

КОВИД-19 үеийн зүрхний дутагдлын менежмент

КОВИД-19 халдвартай бөөрний эмгэгтэй өвчтөний эмчилгээ, эмнэлгийн тусламж, үйлчилгээний онцлог

2021-05-18

КОВИД-19 халдвартай бөөрний эмгэгтэй өвчтөний эмчилгээ, эмнэлгийн тусламж, үйлчилгээний онцлог

КОВИД-19 Халдвар батлагдсан, Чихрийн шижин хавсарсан үеийн тусламж, үйлчилгээний менежмент

2021-05-18

КОВИД-19 Халдвар батлагдсан, Чихрийн шижин хавсарсан үеийн тусламж, үйлчилгээний менежмент

КОВИД-19 халдварын үеийн эмч, эмнэлгийн ажилтны сэтгэлзүй

2021-05-06

КОВИД-19 халдварын үеийн эмч, эмнэлгийн ажилтны сэтгэлзүй

КОВИД19- өөр өвчилсний дараах сэргээн засах тусламж, үйлчилгээ

2021-05-05

КОВИД19- өөр өвчилсний дараах сэргээн засах тусламж, үйлчилгээ

КОВИД-19. Хүнд болон нэн хүнд өвчтөнд үзүүлж буй эмнэлзүйн тусламжид тулгамдаж буй асуудлууд

2021-05-05

КОВИД-19. Хүнд болон нэн хүнд өвчтөнд үзүүлж буй эмнэлзүйн тусламжид тулгамдаж буй асуудлууд

КОВИД үнэлгээ хяналт

2021-04-29

КОВИД үнэлгээ хяналт

COVID-19 халдвартай хүнд эмчлүүлэгчид хийгдэх Non-invasive зохиомол амьсгал хийхэд сувилагчийн үүрэг, оролцоо

2021-04-22

COVID-19 халдвартай хүнд эмчлүүлэгчид хийгдэх Non-invasive зохиомол амьсгал хийхэд сувилагчийн үүрэг, оролцоо